Banner-1

Döküm demir goşa disk swing klapany

Gysga düşündiriş:

 • sns02
 • sns03
 • youtube
 • whatsapp

1. Iş basyşy: 1.0Mpa / 1.6Mpa / 2.5Mpa

2. Iş temperaturasy:

NBR: 0 ℃ ~ + 80 ℃

EPDM: -10 ℃ ~ + 120 ℃

VITON: -20 ℃ ~ + 180 ℃

3. DIN3202K3, ANSI 125/150 laýyklykda ýüzbe-ýüz

4. EN1092-2, ANSI 125/150 we ş.m. laýyklykda flanes

5. Synag: DIN3230, API598.

6. Orta: Süýji suw, deňiz suwy, iýmit önümleri, her dürli ýag, kislota, aşgar suwuklygy we ş.m.


dsv önüm2 meselem

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt wideosy

Önümiň beýany

Iki plastinka barlag klapanynyň wezipesi, serişdäniň diňe bir tarapa akmagyna we akymyň bir tarapa gitmeginiň öňüni almakdyr.Adatça bu görnüşli klapan awtomatiki işleýär.Bir tarapa akýan suwuklyk basyşynyň täsiri astynda, klapan flap açylýar;suwuklyk ters tarapa akanda, suwuklyk basyşy we klapan flapynyň öz-özüne gabat gelmegi klapan oturgyjynda hereket edýär we şeýlelik bilen akymy kesýär.

Wafer kebelek barlagynyň klapan gurluş aýratynlyklary:

 • Gurluşyň uzynlygy gysga, gurluşynyň uzynlygy adaty flanes barlag klapanynyň diňe 1/4 - 1/8 bölegidir;
 • Ownuk ululygy we ýeňil agramy, agramy adaty flanes barlag klapanynyň diňe 1/4 - 1/20;
 • Vananyň flapy çalt ýapylýar we suw çekiçiniň basyşy az;
 • Gorizontal turbalaryň we dik turbalaryň ikisi hem ulanylyp bilner we gurnamak amatly;
 • Akym kanaly päsgelçiliksiz we suwuklyga garşylyk az;
 • Duýgur hereket we gowy möhürleme öndürijiligi;
 • Vananyň gysylmagy gysga we klapan ýapmagyň täsir güýji az;
 • Umumy gurluş, ýönekeý we ykjam, owadan görnüş;
 • Uzak hyzmat ömri we ýokary ygtybarlylyk.

Diňe ajaýyp önümler we hyzmatlar bilen üpjün etmek üçin elimizden gelenini etmeris, islendik teklipleri kabul etmäge taýyn bolarys.
OEM goşa plitalary üçin SS Diski bilen klapan guýma demir korpusyny barlaň, gözlegiňize hoş geldiňiz.Biz siziň bilen ýakymly işewür gatnaşyklary ýola goýmaga şat bolarys!E-poçta arkaly bize ýüz tutup bilersiňizinfo@lzds.cnýa-da telefon / WhatsApp+86 18561878609.

Professional OEM goşa plastinka barlag klapan, OEM barlag klapan, Harytlarymyz Günorta Amerika, Afrika, Aziýa we ş.m. ýaly sözlerde gaty meşhur.Maksat hökmünde “birinji derejeli önümleri döretmek” we müşderilere ýokary hilli çözgütler hödürlemek, satuwdan soň ýokary hilli hyzmat we tehniki goldaw we müşderileriň özara peýdasy, has gowy karýera we geljegi döretmäge çalyşýar!

Önümiň parametri

Önümiň parametri2Haryt parametri1

NOOK. Bölüm MATERIAL
1 Beden GG25 / GGG40 / SS304 / SS316
2 Bahar Poslamaýan polat
3 Disk SS316 / SS304 / WCB / C954
4 Jaň Polat
5 Oturgyç halkasy NBR / EPDM / VITON
6 Shaft-1 SS316 / SS304
7 Şaft-2 SS316 / SS304
8 Gasket-1 PTFE
9 Gasket-2 NBR
10 Buraw Polat
DN (mm) 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700
L (mm) 43 43 46 64 64 70 76 89 114 114 127 140 152 154 178 229
D (mm) 65 65 80 94 117 145 170 224 265 312 360 410 450 500 624 720
Φ (mm) PN10 92 107 127 142 162 192 218 273 328 378 438 489 532 585 690 800
PN16 92 107 127 142 162 192 218 273 329 384 446 491 550 610 720

Önüm sergisi

minimage22   minimage23
Habarlaşmak üçin: Judy E-poçta:info@lzds.cnWhatsapp / telefon:+86 18561878609


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Uly ölçegli wafli görnüşi Lift barlag klapan

   Uly ölçegli wafli görnüşi Lift barlag klapan

   Önümiň wideo önüminiň beýany Barlag klapanlary bir tarapa akmaga mümkinçilik berýär we ters tarapa akymyň awtomatiki öňüni alýar.Bu klapan, esasan, suw üpjünçiligi ulgamy, ýylylyk üpjünçiligi ulgamy we kislota ulgamy we ş.m. ýaly güýçli oksidleýji serişdeleri öz içine alýan suwuklyk ulgamynda ulanylýar. Elmydama gazanlaryň aksessuarlary hökmünde ulanylýar.Ajaýyp profil we ýönekeý gurluşy bar.Bahar enjamy, suwy ýok etmek üçin diskiň ýapylmagyny çaltlaşdyrmak üçin işleýär ...

  • BS5153 Swing barlag klapan

   BS5153 Swing barlag klapan

   Haryt wideo Önümiň parametri NOOK.Bölek material 1 Beden GG20 / GG25 / GGG40 / GGG50 2 Bonnet GG20 / GG25 / GGG40 / GGG50 3 Disk GG20 / GG25 / GGG40 / GGG50 bürünç / bürünç / poslamaýan polatdan 4 oturgyç bürünç / bürünç / poslamaýan polat 5 pin 2CR13 SS304 DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 L 203 216 241 292 330 356 495 622 698 D PN10 165 185 200 220 250 285 340 395 445 PN16 405 460 D1 PN10 125 145 160 180 210 240 295 350 400 PN16 355 410 D2 PN10 102 122 138 158 188 212 268 320 370 PN1 ...

  • Springaz bilen inçe ýekeje disk swing barlagy

   Springaz bilen inçe ýekeje disk swing barlagy

   Önümiň wideo önüminiň beýany Ykjam, poslamaýan polatdan ýasalan wafli swing barlag klapan ýokary we pes basyş üçin ajaýyp möhürleýiş kuwwatyny üpjün edýär.PN10 / 16 bilen ANSI 150 flanesleriniň arasynda 2 ″ 12 ″ aralygynda gurnamak üçin amatly, aýratyn, senagat we HVAC maksatlary üçin ulanylýar.Suw, ýyladyş, kondisioner we gysylan howa enjamlary goşundylar.Otagy tygşytlaýan tygşytly synag klapan.Wertikal (diňe ýokaryk) ýa-da keseligine gurlan.Esasy aýratynlyklary: CF ...

  • Wafli sessiz barlag klapan

   Wafli sessiz barlag klapan

   Haryt wideosy Önümiň beýany Döküm demir göwreli sessiz barlag klapanlary, turbalarda akymyň tersine bolmagynyň öňüni almak bilen, suw çekiçini ýok etmek üçin doly awtomatiki pru springina kömekçi diskleri ulanyň.Baharyň ýapylmagy, akymyň tersine ýapylyp bilýän swing barlag klapanlaryndan has çalt hereket edýär.Wafli görnüşli beden dizaýny ykjam, köptaraply we flanesli baglanyşykda boltuň içine laýyk gelýär.2 ″ 10 ″ diametri üçin, 125 # wafli dizaýny, ikisine-de jübütleşmäge mümkinçilik berýär ...

  • Inçe ýekeje disk swing barlagy

   Inçe ýekeje disk swing barlagy

   Önümiň wideo önüminiň beýany Tygşytly, kosmos tygşytlaýjy çeşme bilen uglerod polat inçe görnüşli barlag klapan, uglerod polat korpusy we NBR O-halka möhüri, suw, ýyladyş, kondisioner we gysylan howa enjamlary üçin ulanylýar.Esasy aýratynlyklary: Ululykda bar: 1 1/2 "24".Temperatura aralygy: 0 ° C-den 135 ° C.Basyş derejesi: 16 Bar.Kellesi pes.Kosmos tygşytlaýyş dizaýny.Jikme-jiklikler üçin tehniki maglumat tablisasyny göçürip almagyňyzy haýyş edýäris.Swing Check Valve Carbon Stee ...

  • Demir ýekeje disk swing swing valwasy

   Demir ýekeje disk swing swing valwasy

   Haryt wideosy Önümiň beýany Bir disk barlag klapanyna ýekeje plastinka barlag klapan hem diýilýär, bu suwuklygyň yzyna akymynyň awtomatiki öňüni alyp bilýän klapandyr.Barlag klapanynyň diski suwuklyk basyşynyň täsiri astynda açylýar we suwuklyk giriş tarapdan çykyş tarapyna akýar.Giriş tarapyndaky basyş rozetkadakydan pes bolanda, suwuklyk basyşynyň tapawudynyň, öz agyrlyk güýjüniň we beýleki faktorlaryň täsiri astynda klapan flap awtomatiki usulda ýapylýar ...