Banner-1

Demir ýekeje disk swing swing valwasy

Gysga düşündiriş:

 • sns02
 • sns03
 • youtube
 • whatsapp

1. Iş basyşy: 1.0Mpa / 1.6Mpa / 2.5Mpa

2. Iş temperaturasy:
NBR: 0 ℃ ~ + 80 ℃
EPDM: -10 ℃ ~ + 120 ℃
VITON: -20 ℃ ~ + 180 ℃

3. ANSI 125/150 laýyklykda ýüzbe-ýüz

4. EN1092-2, ANSI 125/150 we ş.m. laýyklykda flanes

5. Synag: DIN3230, API598

6. Orta: Süýji suw, deňiz suwy, iýmit önümleri, her dürli ýag, kislota, aşgar suwuklygy we ş.m.


dsv önüm2 meselem

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt wideosy

Önümiň beýany

Diske disk barlaýyş klapanyna ýekeje plastinka barlag klapany hem diýilýär, bu suwuklygyň yzyna akymynyň awtomatiki öňüni alyp bilýän klapandyr.Barlag klapanynyň diski suwuklyk basyşynyň täsiri astynda açylýar we suwuklyk giriş tarapdan çykyş tarapyna akýar.Giriş tarapyndaky basyş rozetkadakydan pes bolanda, suwuklyk basyşynyň tapawudynyň, öz agyrlyk güýjüniň we suwuklygyň yza gaýdyp gelmeginiň öňüni almak üçin klapan flap awtomatiki usulda ýapylýar.Gorizontal ýa-da dikligine gurup bolýar.Wertikal gurnamak üçin suwuň aşakdan ýokara akymyna üns beriň we gurnama wagtynda gurnama ugrunyň dogrudygyna üns beriň.

Wafli swing barlag klapany, adaty flanes swing swing klapany üçin tygşytly alternatiwadyr.Waeňil wafli görnüşli klapan 304 poslamaýan polatdan ybaratdyr we ters akymda çydamly oturgyç sebäpli oňyn ýapyk bolar.

 • Kellesi pes
 • Basyş derejesi - 16 Bar
 • 50mm - 400mm ululykda bar

“Ajaýyp hilli, kanagatlanarly hyzmat” maksadyny goldaýarys we ideal işewür hyzmatdaşyňyz bolmaga çalyşarys.
Zawod üçin gönüden-göni DÜZGÜN DEMIR / KAST DEMIR WAFER INGeke-täk disk bahasy VALVE PN16 üçin, siziň bilen birlikde käbir kanagatlanarly birleşikleri döretmäge tüýs ýürekden umyt edýäris.Öňegidişligimiz barada size habar bereris we siziň bilen durnukly hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny gurarys.

Zawod gönüden-göni DIN ýa-da ANSI Plateeke-täk plastinka barlag klapan, ýekeje disk barlag klapan, ýokary öndürijilik, gowy hilli, wagtynda eltip bermek, kanagatlanmagyňyzy üpjün etmek üçin.
Allhli soraglary we teswirleri goldaýarys.Önümlerimiziň haýsydyr biri bilen gyzyklanýan bolsaňyz ýa-da OEM sargydy bar bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, biziň bilen işlemek size pul we wagt tygşytlar.E-poçta arkaly bize ýüz tutup bilersiňizinfo@lzds.cnýa-da telefon / WhatsApp+86 18561878609.

Önümiň parametri

Önümiň parametri2Haryt parametri1

NOOK. Bölüm MATERIAL
1 Beden GG25 / GGG40 / SS304 / SS316
2 Jaň Polat
3 Ok SS304 / SS316
4 Bahar Poslamaýan polat
5 Gasket PTFE
6 Disk WCB / SS304 / SS316
7 Oturgyç halkasy NBR / EPDM / VITON
8 Gasket NBR
9 Buraw Polat
NOOK. Bölüm Material
DN (mm) 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
L (mm) 44.5 47.6 50.8 57.2 63.5 69.9 73 79.4 85.7 108 108
ΦE (mm) 33 43 52 76 95 118 163 194 241 266 318
Φ (mm) PN10 107 127 142 162 192 218 273 328 378 438 489
PN16 107 127 142 162 192 218 273 329 384 446 498

Önüm sergisi

minimage26   minimage27
Contact: Judy  Email: info@lzds.cn  Whatsapp/phone: 0086-13864273734


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Wafli sessiz barlag klapan

   Wafli sessiz barlag klapan

   Haryt wideosy Önümiň beýany Döküm demir göwreli sessiz barlag klapanlary, turbalarda akymyň tersine bolmagynyň öňüni almak bilen, suw çekiçini ýok etmek üçin doly awtomatiki pru springina kömekçi diskleri ulanyň.Baharyň ýapylmagy, akymyň tersine ýapylyp bilýän swing barlag klapanlaryndan has çalt hereket edýär.Wafli görnüşli beden dizaýny ykjam, köptaraply we flanesli baglanyşykda boltuň içine laýyk gelýär.2 ″ 10 ″ diametri üçin, 125 # wafli dizaýny, ikisine-de jübütleşmäge mümkinçilik berýär ...

  • Springaz bilen inçe ýekeje disk swing barlagy

   Springaz bilen inçe ýekeje disk swing barlagy

   Önümiň wideo önüminiň beýany Ykjam, poslamaýan polatdan ýasalan wafli swing barlag klapan ýokary we pes basyş üçin ajaýyp möhürleýiş kuwwatyny üpjün edýär.PN10 / 16 bilen ANSI 150 flanesleriniň arasynda 2 ″ 12 ″ aralygynda gurnamak üçin amatly, aýratyn, senagat we HVAC maksatlary üçin ulanylýar.Suw, ýyladyş, kondisioner we gysylan howa enjamlary goşundylar.Otagy tygşytlaýan tygşytly synag klapan.Wertikal (diňe ýokaryk) ýa-da keseligine gurlan.Esasy aýratynlyklary: CF ...

  • Poslamaýan polatdan goşa diskiň swing barlagy

   Poslamaýan polatdan goşa diskiň swing barlagy

   Haryt wideosy Önümiň beýany Wafer poslamaýan polatdan ýasalan goşa plastinka barlag klapan disk şekilli we klapan oturgyç geçelgesiniň daşyndan aýlanýar.Vananyň içki geçişi tertipli bolany üçin, akym garşylygy az we pes akym tizligi we ýygy-ýygydan üýtgemegi bilen uly diametrli ýagdaýlar üçin amatlydyr.Çeşme we poslamaýan polat korpusy we V ...

  • Döküm demir goşa disk swing klapany

   Döküm demir goşa disk swing klapany

   Haryt wideosy Önümiň beýany Iki plastinka barlag klapanynyň wezipesi diňe serişdäniň bir tarapa akmagyna we akymyň bir tarapa gitmeginiň öňüni almakdyr.Adatça bu görnüşli klapan awtomatiki işleýär.Bir tarapa akýan suwuklyk basyşynyň täsiri astynda, klapan flap açylýar;suwuklyk ters tarapa akanda, suwuklyk basyşy we klapan flapynyň öz-özüne gabat gelmegi klapan oturgyjynda hereket edýär we şeýlelik bilen akymy kesýär.Waferiň gurluş aýratynlyklary ...

  • Threadüplükli top barlamak klapan

   Threadüplükli top barlamak klapan

   Önümiň wideo önüminiň beýany Threadüplükli top barlaýyş klapany, hapa suwlarda, hapa suwlarda ýa-da ýokary konsentrasiýaly asylan gaty suw turbalarynda giňden ulanylýar.Elbetde, bu agyz suwy basyşly turbalara hem ulanylyp bilner.Gurluşyň temperaturasy 0 ~ 80 is.Jemi geçiş we mümkin bolmadyk päsgelçilikler sebäpli gaty pes ýük ýitgisi bilen döredildi.Şeýle hem suw geçirmeýän we tehniki taýdan hyzmat etmeýän klapan.Süýümli demir, epoksi bilen örtülen korpus we kapot, NBR / EPDM oturgyç we NBR / EPDM bilen örtülen uçar ...

  • Uly ölçegli wafli görnüşi Lift barlag klapan

   Uly ölçegli wafli görnüşi Lift barlag klapan

   Önümiň wideo önüminiň beýany Barlag klapanlary bir tarapa akmaga mümkinçilik berýär we ters tarapa akymyň awtomatiki öňüni alýar.Bu klapan, esasan, suw üpjünçiligi ulgamy, ýylylyk üpjünçiligi ulgamy we kislota ulgamy we ş.m. ýaly güýçli oksidleýji serişdeleri öz içine alýan suwuklyk ulgamynda ulanylýar. Elmydama gazanlaryň aksessuarlary hökmünde ulanylýar.Ajaýyp profil we ýönekeý gurluşy bar.Bahar enjamy, suwy ýok etmek üçin diskiň ýapylmagyny çaltlaşdyrmak üçin işleýär ...