Banner-1

Wafli sessiz barlag klapan

Gysga düşündiriş:

 • sns02
 • sns03
 • youtube
 • whatsapp

1. Iş basyşy: 1.0 / 1.6Mpa
2. Iş temperaturasy: NBR: 0 ℃ ~ + 80 ℃ EPDM: -10 ℃ ~ + 120 ℃
3. ANSI 125/150 laýyklykda flanes
4. toüzbe-ýüz: ANSI 125/150
5. Synag: API598
6. Orta: Süýji suw, deňiz suwy, her dürli ýag, kislota, aşgar suwuklygy we ş.m.


dsv önüm2 meselem

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt wideosy

Önümiň beýany

Çoýun demir göwreli sessiz barlag klapanlary, turbalarda akymyň tersine bolmagynyň öňüni alyp, suw çekiçini ýok etmek üçin doly awtomatiki çeşme kömekçi diskleri ulanyň.Baharyň ýapylmagy, akymyň tersine ýapylyp bilýän swing barlag klapanlaryndan has çalt hereket edýär.

Wafli görnüşli beden dizaýny ykjam, köptaraply we flanesli baglanyşykda boltuň içine laýyk gelýär.2 ″ 10 ″ diametri üçin, 125 # wafli dizaýny, 125 # ýa-da 250 # flanes bilen jübütleşmäge mümkinçilik berýär.8 ″ 10 ″ diametri üçin 250 # flanes bilen jübütleşmek üçin 250 # wafli dizaýny hem bar.Oveapylan ahyrky adapterler bilen hem elýeterlidir.

 • Turbulentlikden 7-10 turba uzynlygyndaky klapanlary oturtmak maslahat berilýär.
 • * 12 ”ululykda ýörite doly nagyş nagşy bar.
 • Goşmaça gurluşyk materiallary we gurnama görkezmeleri üçin zawod bilen maslahatlaşyň.6 ”ululykda we has uly NBR ýa-da EPDM-iň islege bagly çydamly oturgyjy.

Bellik: Öndüriji ölçegleri, materiallary ýa-da dizaýny üýtgetmek hukugyny özünde saklaýar.Şahadatnama üçin zawod bilen maslahatlaşyň.

Harytlarymyzy we hyzmatymyzy ösdürmegi we kämilleşdirmegi goraýarys.Şol bir wagtyň özünde, Wafer Silent Check Valve üçin gözleg we ösüş üçin işjeň işleýäris.Hytaýa, şäherimize we önümçilik kärhanamyza iň hoş geldiňiz!Biziň kompaniýamyz “ýokary hilli, abraýly, ulanyjy ilkinji” ýörelgesine tüýs ýürekden, dürli gatlakdaky dostlary görmäge we ýol görkezmäge, bilelikde işlemäge we ajaýyp geljegi döretmäge mähirli garşylaýar!E-poçta arkaly bize ýüz tutup bilersiňizinfo@lzds.cnýa-da telefon / WhatsApp+86 18561878609.

Önümiň parametri

Önümiň parametri2Haryt parametri1

NOOK. Bölüm Material
1 Beden GG25 / GGG40
2 Gollanma SS304 / SS316
3 Disk SS304 / SS316
4 O-jaň NBR / EPDM
5 Oturgyç halkasy NBR / EPDM
6 Boltlar SS304 / SS316
7 Eveeň SS304 / SS316
8 Bahar SS304 / SS316
DN (mm) 50 65 80 100 125 150 200 250 300
L (mm) 67 73 79 102 117 140 165 210 286
ΦD (mm) 59 80 84 112 130 164 216 250 300
ΦB (mm) 108 127 146 174 213 248 340 406 482

Önüm sergisi

WAFER SILENT WALVE
Habarlaşmak üçin: Judy E-poçta:info@lzds.cntelefon / WhatsApp+86 18561878609.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Flanesli top barlagy

   Flanesli top barlagy

   Önüm wideo Önümiň beýany Top barlag klapan allBall barlag klapan, köp toply, köp kanally, köp konusly tersine akym gurluşy, esasan öň we yzky klapan korpuslaryndan, rezin toplardan, konuslardan we ş.m. top barlag klapan, klapan diski hökmünde rezin bilen örtülen togalanýan topy ulanýar.Gurluşyň täsiri astynda, gowy möhürleme we sesiň peselmegi bilen, klapan açmak ýa-da ýapmak üçin, klapan korpusynyň aýrylmaz slaýdyna aýlanyp we aşaklygyna aýlanyp bilýär Şäher ...

  • Poslamaýan polatdan goşa diskiň swing barlagy

   Poslamaýan polatdan goşa diskiň swing barlagy

   Haryt wideosy Önümiň beýany Wafer poslamaýan polatdan ýasalan goşa plastinka barlag klapan disk şekilli we klapan oturgyç geçelgesiniň daşyndan aýlanýar.Vananyň içki geçişi tertipli bolany üçin, akym garşylygy az we pes akym tizligi we ýygy-ýygydan üýtgemegi bilen uly diametrli ýagdaýlar üçin amatlydyr.Çeşme we poslamaýan polat korpusy we V ...

  • Threadüplükli top barlamak klapan

   Threadüplükli top barlamak klapan

   Önümiň wideo önüminiň beýany Threadüplükli top barlaýyş klapany, hapa suwlarda, hapa suwlarda ýa-da ýokary konsentrasiýaly asylan gaty suw turbalarynda giňden ulanylýar.Elbetde, bu agyz suwy basyşly turbalara hem ulanylyp bilner.Gurluşyň temperaturasy 0 ~ 80 is.Jemi geçiş we mümkin bolmadyk päsgelçilikler sebäpli gaty pes ýük ýitgisi bilen döredildi.Şeýle hem suw geçirmeýän we tehniki taýdan hyzmat etmeýän klapan.Süýümli demir, epoksi bilen örtülen korpus we kapot, NBR / EPDM oturgyç we NBR / EPDM bilen örtülen uçar ...

  • Aýak klapan

   Aýak klapan

   Product Video Product Description Cast Iron Flanged Silent Check Valve provides great sealing capacities for high and low pressure. In particular, industrial and HVAC applications, water, heating, air conditioning and compressed air devices are included. Please feel free to contact us by email info@lzds.cn or phone/WhatsApp +86 18561878609. This cast iron flanged silent check valve comes in a body of Cast Iron, epoxy-coated, EPDM seat and Stainless Steel spring. These components make it an ec...

  • Poslamaýan polatdan ýekeje disk swing barlagy

   Poslamaýan polatdan ýekeje disk swing barlagy

   Önümiň wideo önüminiň beýany Barlag klapanlary, adatça turba ulgamynda arka akymyň ýa-da zeýkeşiň öňüni almak üçin ulanylýan awtomatiki ýapylýan klapanlardyr.Nasoslaryň zyňyndy tarapynda köplenç ulanylýar, nasos saklansa we nasos ýa-da beýleki enjamlara zyýan berip bilýän arka akymdan goraýan bolsa, barlag klapanlary ulgamyň guramagynyň öňüni alýar.Wafer görnüşi leeke disk swing swing klapanlary flanes turba ulgamlarynda, iki flanesiň arasynda gurmak üçin niýetlenendir.Klapanlar dikligine gurnalyp bilner ...

  • BS5153 Swing barlag klapan

   BS5153 Swing barlag klapan

   Haryt wideo Önümiň parametri NOOK.Bölek material 1 Beden GG20 / GG25 / GGG40 / GGG50 2 Bonnet GG20 / GG25 / GGG40 / GGG50 3 Disk GG20 / GG25 / GGG40 / GGG50 bürünç / bürünç / poslamaýan polatdan 4 oturgyç bürünç / bürünç / poslamaýan polat 5 pin 2CR13 SS304 DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 L 203 216 241 292 330 356 495 622 698 D PN10 165 185 200 220 250 285 340 395 445 PN16 405 460 D1 PN10 125 145 160 180 210 240 295 350 400 PN16 355 410 D2 PN10 102 122 138 158 188 212 268 320 370 PN1 ...