Banner-1

Rokarlanmaýan baldak diafragma klapan

Gysga düşündiriş:

 • sns02
 • sns03
 • youtube
 • whatsapp

1. Iş basyşy:

DN50-DN125: 1.0Mpa

DN150-DN200: 0.6Mpa

DN250-DN300: 0.4Mpa

2. Iş temperaturasy: NR: -20 ℃ ~ + 60 ℃

3. toüzbe-ýüz: EN588-1

4. EN1092-2, BS4504 ekt boýunça flanes baglanyşygy.

5. Synag: DIN3230, API598

6. Orta: sement, palçyk, zynjyr, granular dökün, gaty suwuklyk, süýji suw, deňiz suwy, organiki däl kislota we aşgar suwuklygy we ş.m.


dsv önüm2 meselem

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt wideosy

Önümiň beýany

Diafragma klapans iki görnüşli, sim we doly akym bar, olar çeýe diafragma ulanyp, klapan akymyny duruzmak üçin 'gysmak' usulyny ulanýarlar. Bu klapanlaryň görnüşleri adatça ýokary temperaturaly suwuklyklar üçin laýyk däl we esasan suwuk ulgamlarda ulanylýar .

Korporasiýamyz, dolandyryş işgärlerine, zehinli işgärleriň ornaşdyrylmagyna, topar gurluşygynyň gurulmagyna, toparyň agzalarynyň hilini we jogapkärçilik aňyny ýokarlandyrmak üçin köp synanyşýar.Biziň guramamyz, rezin bilen örtülen DIN ýokarlanmaýan baldak derwezesi klapanynyň IS9001 şahadatnamasyna we CEewropa CE şahadatnamasyna üstünlikli eýe boldy.“Gymmatlyk ediň, müşderä hyzmat etmek” hökman biziň maksadymyz.Consumershli sarp edijiler biziň bilen uzak möhletli we özara gymmatly hyzmatdaşlygy gurar diýip tüýs ýürekden umyt edýäris. Işimiz barada goşmaça maglumat almak isleseňiz, häzir biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Hytaý Arzan bahaly demir diafragma klapan, Kompaniýamyza, zawodymyza we sergi zalymyza garaşýanlaryňyza laýyk gelýän dürli önümleri görmegiňizi hoşal edýäris, şol bir wagtyň özünde web sahypamyza girmek amatly, satuw işgärlerimiz size hödürlemek üçin ähli tagallalaryny ederler iň gowy hyzmat.Has giňişleýin maglumat gerek bolsa, e-poçta arkaly habarlaşmakdan çekinmäňinfo@lzds.cnýa-da telefon / WhatsApp+86 18561878609.
Üstünlikleri

 • Öçürilen we siňdiriji hyzmat klapanlary hökmünde ulanylyp bilner.
 • Elýeterli dürli çyzgylar sebäpli gowy himiki garşylyk hödürläň.
 • Baldak syzmagy ýok edilýär.
 • Köpürjikli hyzmat edýär.
 • Gaty jisimleri, süýümleri we beýleki hapalary duzamak üçin jübiňiz ýok.Süýümler we ýelimli suwuklyklar üçin amatlydyr.
 • Bu klapanlar howply himiki maddalar we radioaktiw suwuklyklar üçin aýratyn amatlydyr.
 • Bu klapanlar akym gurşawynyň hapalanmagyna ýol bermeýär, şonuň üçin iýmit gaýtadan işlemekde, derman öndürmekde, demlemekde we hapalanmaga çydap bilmeýän beýleki programmalarda giňden ulanylýar.

Adaty amaly

 • Arassa ýa-da hapa suw we howa hyzmaty programmalary
 • Demineralizasiýa edilen suw ulgamlary
 • Poslaýjy goşundylar
 • Nuclearadro desgalarynda radwas ulgamlary
 • Wakuum hyzmaty
 • Iýmit gaýtadan işlemek, derman we dem alyş ulgamlary

Önümiň parametri

Önümiň parametri2Haryt parametri1

NOOK. Bölüm Material
1 Beden GG25
2 Astar NR
3 Diafragma NR
4 Disk GG25
5 Bonnet GG25
6 Şah Polat
7 Eveeň ABS
8 Eveeň ABS
9 Işlediň GGG40
10 Çeňňek Polat
11 Bolt Polat
DN (mm) 50 65 80 100 125 150 200 250 300
L (mm) 194 216 258 309 362 412 527 640 755
L1 (mm) 188 222 252 301 354 404 517 630 745
ΦE (mm) 165 185 198 220 250 283 335 395 445
ΦD (mm) (EN1092-2) PN10 125 145 160 180 210 240 295 350 400
PN16 355 410

Önüm sergisi

DÖWRÜNJI STEM DIAPRAGM WALVE


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Ösýän baldak diafragma klapan (Gök)

   Ösýän baldak diafragma klapan (Gök)

   Önümiň wideo önüminiň beýany Diaphragma klapanlaryň iki görnüşi, sim we doly akym bar, olar çeýe diafragma ulanyp, klapan akymyny duruzmak üçin “gysmak” usulyny ulanýarlar. Bu klapanlaryň görnüşleri, adatça, ýokary temperaturaly suwuklyklar üçin laýyk däl we esasan suwuk ulgamlarda ulanylýar.Ajaýyp we ajaýyp bolmak üçin ähli güýjümizi we zähmetimizi ederis we New Style China DN300 üçin halkara ýokary derejeli we ýokary tehnologiýaly kärhanalaryň hataryna girmek üçin ädimlerimizi çaltlaşdyrarys ...

  • Ösýän baldak diafragma klapan (gara)

   Ösýän baldak diafragma klapan (gara)

   Önümiň wideo önüminiň beýany Diaphragma klapanlaryň iki görnüşi bar, sim we doly akym, çeýe diafragma ulanyp, klapan akymyny duruzmak üçin “gysmak” usulyny ulanýar.Bu klapanlar, adatça, ýokary temperaturaly suwuklyklar üçin laýyk däl we esasan suwuk ulgamlarda ulanylýar.Biziň kompaniýamyz “DIN Flange Cast Iron Diaphragm Valve Rising Stem GG25 Body”, “Pro” ... “Hil - bu kompaniýanyň durmuşy, abraý onuň janydyr” ýörelgesine eýerýär.